A N K I E T A           Wypełniając poniższy formularz pomagasz nam w tworzeniu polskich wersji programów na Amigę. Będziemy bowiem wiedzieli, czego pod tym względem potrzebują użytkownicy najbardziej, czego mniej, a czego nie chcą wcale. Zapraszamy zatem do poświęcenia kilku chwil, aby pomóc nam w pracy.Ankieta na użytek tłumaczy oprogramowania dla komputera Amiga
© 2001 TranceLetters


1. Jak oceniasz naszą pracę, pod względem solidności i rzetelności?

   Niedostateczny
   Mierny
   Dostateczny
   Dobry
   Bardzo dobry
   Celujący

2. Jak oceniasz naszą pracę, pod względem doboru "repertuaru" (czyli programów do tłumaczenia i pokrycia zapotrzebowania użytkowników)?

   Niedostateczny
   Mierny
   Dostateczny
   Dobry
   Bardzo dobry
   Celujący

3. Jak oceniasz naszą pracę, pod względem poprawności merytorycznej i profesjonalizmu?

   Niedostateczny
   Mierny
   Dostateczny
   Dobry
   Bardzo dobry
   Celujący

4. Jak oceniasz naszą pracę, pod względem prowadzenia serwisu oraz naszej strony domowej?

   Niedostateczny
   Mierny
   Dostateczny
   Dobry
   Bardzo dobry
   Celujący

5. Jaki jest według Ciebie najpopularniejszy amigowiec (wpisz imię i nazwisko, lub ksywkę) ?6. Wymień programy, które według Ciebie powinny być spolszczone w najbliższym czasie (maksymalnie pięć pozycji).

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.

7. Czy uważasz że są programy, których nie powinno się tłumaczyć na język polski? Jeśli tak, to wymień je (maksymalnie pięć pozycji).

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.

8. Czy wolisz aby światło dzienne oglądało więcej naszych produktów, jednak bez polskich wersji dokumentacji do przekładanych programów, czy powinniśmy tłumaczyć mniej programów, ale przekładając przy tym oryginalną dokumentację na język polski?

   Więcej spolszczeń, bez polskiej wersji dokumentacji
   Mniej spolszczeń, jednak z polską wersją dokumentacji

9. Czy wartościowsze jest spolszczenie programu czy dokumentacji do niego?

   Program
   Dokumentacja

10. Czy wypełnianie tej ankiety jest dla Ciebie nużące i mało ciekawe?

   Tak
   Nie

11. Jak oceniasz trafność pytań w naszej ankiecie oraz jej przydatność?

   Niedostateczny
   Mierny
   Dostateczny
   Dobry
   Bardzo dobry
   Celujący

12. Czy według Ciebie powinniśmy przeprowadzić na naszej stronie jakieś zmiany? Jeśli tak, napisz jakie?


13. Jakie są twoje ulubione strony amigowe?

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.

14. Jakiego typu oprogramowania używasz najczęściej?

   Gry
   DTP
   CAD
   Oprogramowanie internetowe
   Grafika 2D
   Grafika 3D
   Programy edukacyjne
   Bazy danych
   Kompilatory języków programowania
   DTV
   Emulatory innych platform
   Oprogramowanie sieciowe (inne niż internetowe)
   Inne...

15. Jak oceniasz naszą inicjatywę? Czy jest przydatna?

   Tak
   Nie

16. Czy byłbyś skłonny wypełnić taką ankietę ponownie (np. gdybyśmy wprowadzili pewne zmiany)?

   Tak
   Nie

           Serdecznie dziękujemy za współpracę, oraz wypełnienie ankiety. Gwarantujemy Ci że jej wyniki są dla nas bardzo pomocne.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony.www.TRANCELETTERS.w.pl - Niezależna Grupa Polskich Tłumaczy dla Amigi
[ Aktualności | Pliki | Grupa | Po Godzinach | FAQ | Ankieta | e-mail | Linki ]
© Uran & TranceLetters 2002           Ostatnie zmiany: